PUNKT KONTAKTOWY WKU



Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu dla lepszego kontaktu z mieszkańcami Gminy Kobierzyce kontynuuje uruchomiony w Urzędzie Gminy Kobierzyce pokój nr 30 „ PUNKT INFORMACYJNY WKU” dotyczący:

 1. Złożenia wniosku do służby przygotowawczej.
 2. Złożenia wniosku do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
 3. Złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego:
  • przebiegu służby wojskowej,
  • rodzaju i okresu przymusowego zatrudnienia w kopalni węgla, kamieniołomach itp,
  • batalionów budowlanych w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej,
  • żołnierza z poboru 1949 roku wcielonego do ponad kontygentowych brygad „Służba Polsce”,
  • uregulowanego stosunku do służby wojskowej.
 4. Złożenia wniosku o wydanie o wydanie duplikatu książeczki wojskowej.

PUNKT BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

 • 22 stycznia,
 • 12 marca,
 • 14 maja,
 • 11 lipca,
 • 12 września
 • oraz 19 listopada 2013 roku.

godzina: od 12.00 do 12.45
miejsce: pokój nr 30 / II piętro/

W czasie pracy takiego punktu będzie można zrealizować następujące czynności:

 1. złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane są następujące załączniki:
  • kopia świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • życiorys i odpis skrócony aktu urodzenia;
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 2. złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołączyć:
  • kopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły;
  • kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach;
 3. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego:
  • przebiegu służby wojskowej;
  • rodzaju i okresu wykonywania przymusowego zatrudnienia w kopalni węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacenia rud uranu;
  • batalionów budowlanych w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej;
  • żołnierza z poboru 1949 roku wcielonego do ponad kontyngentowych brygad „Służba Polsce”
  • uregulowanego stosunku do służby wojskowej.


  UWAGA - za wydanie zaświadczenia o przebytej służbie wojskowej dla osób stale przebywających za granicą należy do wniosku dołączyć informację o uiszczaniu opłaty skarbowej w wysokości 46 zł wpłaconej na konto: Gmina Wrocław BZ WBK SA I O/Wrocław nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288

 4. złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załączenie:
  • aktualnego zdjęcia o wymiarach 3x4 cm oraz
  • informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto: Gmina Wrocław BZ WBK SA I O/ Wrocław nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288

Praca punktu przewidziana jest w następujących terminach:

 • 22 stycznia,
 • 12 marca,
 • 14 maja,
 • 11 lipca,
 • 12 września
 • oraz 19 listopada 2013 roku.

godzina: od 12.00 do 12.45
miejsce: pokój nr 30 / II piętro/


Osobami odpowiedzialnymi za realizację ww. działania są:

 • mjr Wojciech SUKIENNIK - Szef Wydziału Rekrutacji - 71/765-61-20; 691-730-68;
 • kpt. Krzysztof PIOTROWSKI - Oficer Wydziału Rekrutacji - 71/765-61-13; 723-690-943;
 • Pani Karolina SEKUŁA-SMOLEŃ - Specjalista - 71/765-61-43; 723-694-378.



Wojskowy Komendant Uzupełnień
we Wrocławiu
ppłk Bolesław ZAWADZKI
























































« powrót | do góry •