Rejestr przedsiębiorców


Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które ustanowiły Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Jest ona spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.logo ceidg


W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.Jeżeli wniosek będzie składany w urzędzie gminy, tożsamość wnioskodawcy zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. Przed udaniem się do gminy można jednak wypełnić wniosek on-line bez logowania i wydrukować go lub zapamiętać jego numer. W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie wniosek w systemie i sprawdzi dane wnioskodawcy.Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to w przypadku złożenia go on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o jego niepoprawności wysyłając informację na podany adres email. Jeżeli został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.Jeżeli wniosek będzie składany on-line można to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem trzeba założyć konto przechowujące podstawowe dane wnioskodawcy, co przyśpiesza proces obsługi.Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
  • Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego


logo ceidg
Rejestr Przedsiębiorców - WERSJA ARCHIWALNA DANE NIEAKTUALNE

« powrót | do góry •