Data wypełnienia ankiety 2024-06-13
Godzina 18:02:19

1. Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Urzedzie Gminy?
kilka razy w roku
raz w roku
raz na kilka lat

2. Jak ocena Pan/Pani dostępność miejsc na parkingu przed budynkiem Urzędu?
bardzo dobra
dobra
zła
nie korzystam z parkingu

3. Czy Pana/Pani zdaniem umieszczone w budynku Urzędu tablice i wywieszki informacyjne oraz oznakowanie pomieszczeń są wystarczające?
Wybierz:
MAX. 50 znaków

4. Sprawa, z którą zwrócił(a) się Pan/Pani dotyczyła
Wybierz:
MAX. 50 znaków

5. Sprawę załatwiał(a) Pan/Pani:
informacje uzyskałem(am) w Kancelarii, a sprawę załatwiałem(am) na stanowisku
w Biurze Obsługi Klienta
bezpośrednio w komórce organizacyjnej - na stanowisku pracy

6. Jak długo oczekiwał(a) Pan/Pani na przyjęcie przez pracownika?
krócej niż 5 minut
od 5 do 15 minut
od 15 do 30 minut
dłużej niż 30 minut

7. Czy Pana/Pani zdaniem zgłoszona sprawa została załatwiona w terminie?
Wybierz:
MAX. 50 znaków

8. Na jakie trudności napotkała/ł Pani/Pan podczas załatwiania sprawy:
Wybierz:
MAX. 50 znaków

9. Jak ocenia Pan/Pani jakość otrzymanej usługi?

uprzejmość i życzliwość
bardzo dobra
dobra
zła
bardzo zła

sprawna i szybka obsługa
bardzo dobra
dobra
zła
bardzo zła

kompetencja i fachowość
bardzo dobra
dobra
zła
bardzo zła

wyczerpująca informacja
bardzo dobra
dobra
zła
bardzo zła

10. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z usługi?
bardzo dobra
dobra
zła
bardzo zła

11. Czy Pana/Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany, które polepszą jakość usług świadczonych przez Urząd Gminy?
Wybierz:
MAX. 50 znaków

ANKIETOWANA/Y

Płeć
kobieta
mężczyzna

Wiek
18-25
26-45
46-65

Wykształcenie

Podstawowe
Średnie
Wyższe
Mieszkaniec
Gmina Kobierzyce
Spoza terenu gminy KobierzyceStatus-osoba
Ucząca się
Bezrobotna
Pracująca
Prowadząca działalność gospodarczą
Emeryt, rencista