Aktualności

 

Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych


Jak co roku, przed okresem intensywnych prac polowych, pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo podczas wszystkich podejmowanych działań w gospodarstwach rolnych. Szczególną uwagę poświęcić trzeba dzieciom, dla których jest to czas wakacji letnich. Czerwiec-sierpień to jednocześnie okres najczęstszych wypadków zarówno w polu jak i w zagrodzie. Wypadki w rolnictwie zdarzają się ponad dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki a wypadki śmiertelne trzy do czterech razy. Właściciele gospodarstwa często oprócz prac polowych wykonują również te związane z murarką, stolarką, elektryką i mechaniką. Wykorzystują do tego narzędzia i sprzęt budzący wielkie zainteresowanie ze strony naszych pociech. Właściwe używanie, zabezpieczenie i przechowywanie zarówno sprzętu jak i materiałów do produkcji rolnej to podstawy BHP, których przestrzeganie nakładają na rolnika m.in. Zasady Wzajemnej Zgodności. Gospodarstwa rolne są obecnie poddawane kontroli pod kątem spełnienia wymogów wzajemnej zgodności. Jednostką upoważnioną do kontroli jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrola obejmuje, m.in. ogólny porządek w gospodarstwie, miejsca przechowywania pasz, nawozów i środków ochrony roślin (ŚOR) oraz substancji niebezpiecznych (oleje, smary, paliwo) a także oznaczenie i zabezpieczenie takich pomieszczeń. Istotne jest posiadanie ważnych uprawnień do wykonywania zabiegów opryskiwaczem, zaświadczeń o sprawności sprzętu ( atestacja opryskiwacza) oraz dokumentacji związanej ze stosowaniem ŚOR (ewidencja zabiegów, zaświadczenie zdania pustych opakowań). Wspomnieć należy także o angażowaniu do prac dzieci a także innych członków rodziny nieposiadających odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń. W rolnictwie używa się różnorodnego sprzętu, nie rzadko są to ,,samoróbki”, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Maszyny bywają niesprawne technicznie i nie są przygotowane odpowiednio do pracy (przeglądy). 20% wypadków w gospodarstwach rolnych zdarza się podczas eksploatacji maszyn rolniczych i ciągników. Najczęstsze uchybienia: brak osłon na elementach napędowych, nożach, bijakach, częściach ostrych i tnących oraz wystających poza obrys maszyny, zakładanie wałów przegubowo-teleskopowych przy włączonym wałku przekazu mocy, włączonym silniku i nie wyjętym kluczyku ze stacyjki oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi technicznej przy uruchomionej maszynie, niezabezpieczonej przed przypadkowym przetoczeniem lub uruchomieniem. Ciągnikiem może kierować wyłącznie osoba posiadająca odpowiedniej kategorii prawo jazdy a uruchomienie i kierowanie dopuszczalne jest wyłącznie ze stanowiska kierowcy. Podczas pracy ciągnika nikt oprócz kierowcy nie ma prawa znajdować się na nim.

Bezwzględnie zabronione jest:
• przebywanie dzieci zarówno na ciągniku jak i w jego pobliżu.
• wchodzenie między ciągnik a maszynę,
• cofanie z maszyną w położeniu roboczym,
• sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego ciągnika z zewnątrz ciągnika,
• przewożenie osób na narzędziach, pomostach, elementach karoserii, dyszlach,
• wskakiwanie na ciągnik i opuszczanie go w czasie jazdy.
• nie wolno przewozić ludzi na przyczepach załadowanych słomą lub sianem i innych maszynach, np. kombajnach, kopaczkach.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyjmuje corocznie zgłoszenia ponad 50 tys. wypadków, którym ulegli ubezpieczeni rolnicy w swoich gospodarstwach. Około 30 tys. zostaje uznanych za wypadki przy pracy, w tym około 300 to wypadki śmiertelne (przeciętnej wielkości wieś w Polsce!!!) Zadowolenia z plonów oraz warunków skupowych a przede wszystkim bezpiecznych żniw!

Doradca terenowy DODR:
Monika Kruczek


« powrót | do góry •