Aktualności

 

Telebimy


TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”. Celem projektu jest wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykreowanie e-usługi działającej i dostępnej w oparciu o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa między następującymi podmiotami: Gmina Wałbrzych – Lider projektu, Województwo Dolnośląskie, Gmina Jedlina-Zdrój, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kobierzyce, Gmina Walim, Gmina Radków, Gmina Długołęka, Gmina Kamienna Góra, Gmina Miejska Nowa Ruda. Projekt obejmuje zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów), które zlokalizowane zostaną w Gminie Kobierzyce (2 szt.), a także w Gminie Wałbrzych, Wrocław i Długołęka. Ponadto w ramach projektu wyprodukowanych będzie 25 spotów informacyjnych promujących wydarzenia sportowo-kulturalne i atrakcje turystyczne.

Dzięki realizacji projektu zastosowane zostaną nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne przydatne w życiu codziennym administracji publicznej, mieszkańców oraz turystów odwiedzających Dolny Śląsk.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00, z późniejszymi zmianami. Wartość całkowita projektu to 1 193 395,20 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 835 376,64 zł.

« powrót | do góry •