Aktualności

 

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy – informowania nas o różnych sprawach i wydarzeniach, które składają się na to, z czego jesteśmy dumni – życie w GMINIE SUKCESU! 


Piknik rodzinny


PlakatZEBRANIA WIEJSKIE


Sołtys Wsi Ślęza informuje, iż w dniu 25.09.2014r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ulicy Głównej 17 w Ślęzy odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem funduszu sołeckiego na rok 2015.

Sołtys Wsi Owsianka informuje, iż w dniu 25.09.2014r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Owsiance odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem funduszu sołeckiego na rok 2015.

Sołtys Wsi Kobierzyce informuje, iż w dniu 24.09.2014r. o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem funduszu sołeckiego na rok 2015.

Sołtys Wsi Bielany Wrocławskie informuje, iż w dniu 18.09.2014r. o godzinie 18:30 w Obiekcie Wielofunkcyjnym ul. Przystankowa 2 odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem funduszu sołeckiego na rok 2015.

Sołtys Wsi Tyniec Mały informuje, iż w dniu 25.09.2014r. o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem funduszu sołeckiego na rok 2015 Więcej.


Praca


Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach


Więcej ZEBRANIA WIEJSKIE


 • Sołtys Wsi Kuklice informuję, iż w dniu 18.09.2014r. o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Kuklicach odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.
 • Sołtys Wsi Pustków Wilczkowski informuję, iż w dniu 24.09.2014r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.
 • Sołtys Wsi Bąki informuję, iż w dniu 20.09.2014r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Bąkach odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.
 • Sołtys Wsi Kuklice informuję, iż w dniu 19.09.2014r. o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Kuklicach odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.
 • Sołtys Wsi Solna informuję, iż w dniu 24.09.2014r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Solnej odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.
 • Sołtys Wsi Dobkowice informuję, iż w dniu 24.09.2014r. o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Dobkowicach odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.Fotorelacja


W dniu 12 września 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym – Tadeuszowi Mazowieckiemu.


ZEBRANIA WIEJSKIE


Sołtys Wsi Szczepankowice informuję, iż w dniu 09.09.2014r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Szczepankowicach odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.

Sołtys Wsi Domasław informuję, iż w dniu 18.09.2014r. o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Domasławiu odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.

Sołtys Wsi Pełczyce informuję, iż w dniu 25.09.2014r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Pełczycach odbędzie się zebranie wiejskie w związku z podziałem fundusz sołeckiego na rok 2015.STOP pchłom i kleszczom - Akcja Fundacji Happy Animals

KONKURS - "LIDER A4 W OBIEKTYWIE"

Podziękowania

Dożynki 2014


„Dożynki to czas dziękczynienia Stwórcy za plony. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkańców wsi o ziemię. Ale jest to także ważny dzień dla współmieszkańców nie-rolników i ich obecność tu świadczy o wielkim szacunku dla tego zawodu.” – tak Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przywitał uczestników Dożynek 2014 w dniu 24 sierpnia.
WYBORY SAMORZĄDOWE - 16 listopada 2014


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że od tego dnia można wykonywać czynności związane z tworzeniem komitetów wyborczych oraz zawiadamianiem właściwych organów o ich utworzeniu. Wszystkie dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

 


Wszelkie informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014 znajdziecie Państwo:

 • u Pełnomocnika wyborczego w Urzędzie Gminy - Pani Joanny Kłodzińskiej pod numerem telefonu 71 36 98 209ZEBRANIA WIEJSKIE


Zebranie wiejski miejscowości Królikowice i Nowiny

Serdecznie zapraszam mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 05.09.2014 r. (piątek) na godzinę 18.30 w świetlicy w Królikowicach.

Porządek zebrania:
 • Powitanie uczestników zebrania
 • Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015
 • Sprawy różne

Propozycje podziału budżetu proszę składać do 01.09.2014r. u sołtysa wsi lub jkoziol@ugk.pl


Konkurs


Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu rozpoczął nabór do konkursu na "Najciekawszą kronikę wiejską" , który będzie trwał do 31 sierpnia. Uroczyste podsumowanie odbędzie się podczas X Dolnośląskiego Forum Kobiet w dniu 25 września. W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zmianie uległy warunki uczestnictwa i w edycji w 2014 roku w konkursie mogą wziąć udział:

- Koła Gospodyń Wiejskich,
- stowarzyszenia,
- Lokalne Grupy Działania,
- Rady Sołeckie,
- inne organizacje formalne i nieformalne działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.
- Regulamin konkursu

- Karta zgłoszenia
Starostowie Gminnych Dożynek 2014


24 sierpnia w Kobierzycach odbędą się Gminne Dożynki. Starostami tegorocznego „Święta Plonów” będą Anna Gubernator - sołtys wsi Domasław i Julian Rakoczy, sołtys wsi Rolantowice.


Wyprawka szkolna 2014


Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna" Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” związanego z udzielaniem pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:


Otwarcie nowej szkoły w Tyńcu Małym.


1 września bieżącego roku rozpocznie działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym. Do szkoły uczęszczać będzie 270 uczniów oraz 150 dzieci do przedszkola. Zatrudnienie znajdzie 70 osób, w tym 30 pracowników technicznych ( obsługa kuchni, portiernia, osoby sprzątające, konserwator itp.). Oto jak prezentuje się obiekt przed pierwszym dzwonkiem.


Oferat


Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców.

WięcejWizyta studyjna w ramach


„Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w Chrzanowie .

W dniu 8 lipca 2014 r. wieś Chrzanów gościła grupę 45 przedstawicieli grup odnowy wsi z terenu województwa dolnośląskiego wraz z wojewódzkim koordynatorem programu Anną Malinowską. Prezes Stowarzyszenia i zarazem Lider Grupy Odnowy Wsi Anna Golis przedstawiła prezentację, na temat działań jakie podejmują mieszkańcy wsi na rzecz swojej społeczności.


Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego


Umowa na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego w Wysokiej podpisana

W dniu 6 sierpnia br. została podpisana umowa dot. budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego w Wysokiej. Wykonawcą jest firma DORBUD S.A. z Kielc. Zespół powstanie w przeciągu najbliższych dwóch lat, a jego koszt wyniesie ok. 40 mln złotych i zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Kobierzyce.


Topacz Miasto Dzieci


Już po raz drugi na terenie Gminy Kobierzyce, w miejscowości Ślęza, istniało Miasto Dzieci. Podczas dwóch, jednotygodniowych turnusów półkolonii, dzieci stworzyły własne kolorowe miasteczko, w którym praca, zarabianie i podejmowanie ważnych decyzji to jedna wielka zabawa. Projekt "Miasto Dzieci" był przeznaczony dla młodych ludzi w wieku od 6 do 16 lat z terenu miasta Wrocławia.


PRACOWITE WAKACJE W RADZIE GMINY


23 lipca br. Rada Gminy Kobierzyce obradowała podczas XLII Sesji. Miesiąc lipiec jest zwyczajowo przyjęty jako miesiąc wakacyjny w działaniach Rady Gminy Kobierzyce, jednak zwołanie sesji w tym terminie było podyktowane potrzebą pilnego podjęcia kilku uchwał.


Lato z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na półmetku


Zakończyły się dwa turnusy obozów wypoczynkowych nad morzem w Pobierowie i Miedzywodziu. Wypoczywało na nich 70 dzieci z Gminy Kobierzyce. Dopisała pogoda, dzięki czemu dzieci skorzystały z wielu nadmorskich atrakcji.


Wakacje z „Matchpoint”


Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu unijnego 70 dzieci w wieku 6-14 lat z terenów Gminy Kobierzyce (42 uczestników), Gminy Żurawina (14 uczestników), Gminy Siechnice (14 uczestników) wzięło udział w wakacyjnych zajęciach sportowych i kulturalnych.


Zapewnienie dostępu do internetu
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Gmina Kobierzyce –Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu.

W maju tego roku - 40 Beneficjentów - mieszkańców Gminy Kobierzyce otrzymało zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja”. Zgodnie z zapisami umowy nr POIG.08.03.00-02-035/13-00 z dnia 16 grudnia 2013 r., zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, dofinansowanie z Unii Europejskiej zapewniono w ciągu 2 lat realizacji projektu tj. od października 2013 r. do października 2015 r. Po tej dacie projekt będzie finansować w 100% Gmina Kobierzyce przez okres 5 lat tj. od listopada 2015 r. do października 2020 r. i tym samym będzie opłacać uczestnikom projektu dostawę usług internetowych oraz naprawę sprzętu komputerowego.


Konkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014

Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 24 lipca 2014r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

WięcejINFORMACJA


Od 1 września 2014 r. zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich.

W związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym ul. Szkolna 2 zmieni się od 1 września 2014 r. obwód szkół: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym oraz Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich.

Obwód Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym obejmie miejscowości: Tyniec Mały, Małuszów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Biskupice Podgórne, Domasław, Księginice.

Obwód Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich obejmie miejscowości: Bielany Wrocławskie, Ślęza, Wysoka.

UWAGA

Obowiązkowa zmiana obwodów dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.

Uczniowie zamieszkali w Domasławiu i Księginicach, którzy rozpoczęli w latach poprzednich naukę w Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich, mogą ją kontynuować w tej samej placówce.

Gmina zorganizuje dowóz uczniów z Domasławia i Księginic do obu placówek.


Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego


W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ankieta
Ankieta dla mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych projektu „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym".

Na terenie Dolnego Śląska realizowany jest projekt pn „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym". Przedmiotem projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie analiz obejmujących 44 gminy m.in. analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zintegrowanego zarządzania przestrzenią przez gminy będące w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na wszystkich etapach realizacji projektu założono przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnianie ankiety dotyczącej projektu. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia Ankiety !

Link do ankiety


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Informacja o środkach dla osób bezrobotnych chcących założyć działalność gospodarczą w ramach dofinansowania.

DODR
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZA PALIWO ROLNICZE W 2014 ROKU II termin
Zadbaj o siłę i piękno ciała


Przez całe lato w Bielanach Wrocławskich odbywać się będą zajęcia Pilates. Ćwiczenia te wysmuklają sylwetkę, zwalczają bóle kręgosłupa, poprawiają samopoczucie. Dodatkowo w ten przyjemny sposób będzie można się przyczynić do wsparcia finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach.


Akcja Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie”

Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych
Jak co roku, przed okresem intensywnych prac polowych, pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo podczas wszystkich podejmowanych działań w gospodarstwach rolnych. Szczególną uwagę poświęcić trzeba dzieciom, dla których jest to czas wakacji letnich. Czerwiec-sierpień to jednocześnie okres najczęstszych wypadków zarówno w polu jak i w zagrodzie. Wypadki w rolnictwie zdarzają się ponad dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki a wypadki śmiertelne trzy do czterech razy.


Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych
Konsultacje Społeczne, a co to takiego?

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa.


Gmina Kobierzyce – Rzetelny Samorząd


W dniu 28 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”, która zgromadziła przedstawicieli świata biznesu i polityki. Podczas gali odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom IV edycji Projektu „RZETELNI”. Gmina Kobierzyce otrzymała Certyfikat w obszarze Rzetelny Samorząd. Statuetkę odebrał Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.


Konkurs


WÓJT GMINY KOBIERZYCE

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOBIERZYCE

Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:

A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2014r.
Typ zadań:
Organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w II półroczu 2014
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tych zadań – do 329.500 zł
B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
Poznanie dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski- organizacja wyjazdów edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w okresie wrzesień- listopad 2014
WięcejPilates

RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINYGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że z dniem 16.06.2014 r, weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 mają 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755). W ramach programu rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.


Oferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

organizacja życia kulturalnego Sybiraków zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce


Zielona Firma

Rekrutacja


Untitled Document

TERMINY
UZUPEŁNIAJĄCEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYŃCU MAŁYM

Szkolenia

Praca w firmie Amazon


Informujemy, że firma Amazon rozpoczęła rekrutacje do swoich centrów logistycznych zlokalizowanych w Bielanach Wrocławskich. Więcej informacji na stronie internetowej: www.pracujwamazon.pl


Wyróżnienie dla Wójta Gminy Kobierzyce


Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik został laureatem rankingu organizowanego przez gazetę „Puls Biznesu” w kategorii „Samorządowy Menedżer Regionu 2014” w województwie dolnośląskim.
Na specjalnej gali, która odbyła się w dniu 23 maja 2014 roku w Warszawie, nagrodzono firmy i samorządowców z całej Polski. Samorządowcy wytypowali spośród swojego grona, najlepszych gminnych i miejskich menedżerów. W IX edycji rankingu Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce został wyróżniony na 2. miejscu.


Rzetelny Samorząd


Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce przeszła pozytywnie weryfikację i został jej przyznany Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”. Wręczenie certyfikatu nastąpi w dniu 28 czerwca br. podczas uroczystej Gali „25 lat Wolności dla Polskiej Rzetelności”.


Stypendia


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału:

W XII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO GMINY KOBIERZYCE na rok szkolny 2014/2015

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i studentów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.Konsultacje


! UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE ! PRAGNIEMY POZNAĆ PAŃSTWA OPINIE ORAZ ZAPROSIĆ DO WSPÓŁTWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

Szanowni Państwo ! Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów oraz przedsiębiorcy działający w obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania (LGD): Stowarzyszenie LIDER A4 tj. w obrębie gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Żórawina.

Rozpoczęliśmy ostatni rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu, a także partycypacji w planowaniu wizji LSR na lata 2014-2020


Zapewnienie dostępu do internetu - zmiany


Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
10 lat w Unii Europejskiej.


W dniu 8 maja br. odbyła się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach uroczysta XL Sesja Rady Gminy Kobierzyce. 


65-lecie OSP w Pustkowie Wilczkowskim.


W dniu 1 maja 2014r. odbyły się obchody 65-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Wilczkowskim
Kolejne środki pozyskane.
W dniu 14.04.2014r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jest to kolejne dofinansowanie  uzyskane na budowę świetlicy w ramach środków finansowych, którymi dysponowała Lokalna Grupa Działania Lider A4.
Zapewnienie dostępu do internetu


Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
ZIT


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (ZIT) to narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.
UWAGA!


Informujemy, iż siedziba Posterunku Policji wróciła
na ul. Witosa 11 w Kobierzycach.

Nowy posterunek
Posterunek Policji w Kobierzycach po przebudowie, fot. MKonkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0089.2014
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 (z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.)
Oferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.


Sukcesy karateków z GCKiS Kobierzyce


IV Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin
„Kobierzyce Cup 2014”


Prawie czterystu zawodników wzięło udział w IV Międzynarodowym Turnieju Karate Shinkyokushin „Kobierzyce Cup 2014”, który odbył się 5. kwietnia w Hali Sportowo – Widowiskowej. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Ambasada Japonii w Polsce. W zmaganiach uczestniczyli reprezentanci Białorusi, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz z 21 miast naszego kraju, którzy na czterech matach walczyli o puchary i dyplomy w różnych kategoriach wiekowych, od 6 do 15 lat oraz w konkurencji „Pierwszy krok” dla seniorów w kategorii open. Gospodarzem turnieju było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, a nad poprawnością części sportowej czuwał Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama.


Zapewnienie dostępu do internetu


Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia


Projekt Prognozy dla Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Oferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportuOferta Realizacji Zadania Publicznego

Cykl otwartych koncertów "MUZYKA NARODÓW" w wykonaniu chórów kościelnych

Telebimy
TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.


Konkurs


ZARZĄDZENIE Nr REKiS.0050.1.0075.2014
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 8 kwietnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
Dofinansowanie


Loga

Folder promocyjny oraz monografia Gminy Kobierzyce dofinansowane z Unii Europejskiej.

Pod koniec roku 2013 Gmina Kobierzyce pozyskała kolejne dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację dwóch „Małych Projektów”. W dniu 30.12.2013r. została zawarta umowa nr 01380-6930-UM0142325/13 na dofinansowanie operacji pn. „Wydanie folderu promocyjnego Gminy Kobierzyce”, której celem jest polepszenie oferty turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider A4 oraz jego promocja, w tym także Gminy Kobierzyce. W tym samym dniu została podpisana umowa nr 01384-6930-UM0142323/13 na „Wydanie monografii Gminy Kobierzyce”, która będzie promować lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne obszaru LGD Lider A4 oraz Gminy Kobierzyce. Łącznie kwota dofinansowania wynikająca z umów o przyznanie pomocy, która zostanie zweryfikowana po wyłonieniu wykonawców obu opracowań promocyjno-historycznych, wyniosła 92 400 zł.,. Obie operacje zostaną zrealizowane i rozliczone do końca 2014r.

Monika PenczakVeolia


Harmonogram – wywozu gabarytów z terenu Gminy Kobierzyce – 2014 r. zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
Podatki


Wskazówki do dokonywanych wpłat za podatek oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dostrzegając często pojawiający się problem dokonywanych wpłat za podatników przez osoby niebędące podatnikami podkreślić należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podatnik jest zobowiązany sam regulować swoje zobowiązania podatkowe. Osoba trzecia nie może za podatników regulować podatków. Zapłata podatku dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika, a dodatkowo naliczone zostaną odsetki za zwłokę w zapłacie podatku. Należy więc pamiętać, że podczas dokonywanego przelewu w polu „wpłacający” musi być wskazana osoba będąca podatnikiem.

Ponadto należy zwrócić uwagę na wskazany tytuł dokonywanej wpłaty, zwłaszcza przy zdefiniowanym zleceniu stałym przelewu. Jeśli płatność dokonywana jest za kwiecień 2014 roku z terminem płatności 10 maja 2014r., to w tytule wpłaty należy wskazać kwiecień 2014, bądź nie wskazywać konkretnej raty, wówczas wpłata zostanie zaksięgowana na najstarsze zaległości.


Organizacje Pozarządowe


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0057.2014

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Więcej

ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0065.2014

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w następujących dziedzinach:
A. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
B. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
OBWIESZCZENIE


"Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)"

WięcejOświadczenie


skan dokumentuNowa firma


W dniu 10 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie firmy Compal Electronics Europe na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych w Gminie Kobierzyce. Tajwańska firma powstała w miejsce dawnej fabryki Toshiba i będzie kontynuować zaopatrywanie rynku europejskiego telewizorami wyprodukowanymi w zakładzie, na zasadzie partnerstwa original design manufacturer (ODM). W uroczystości wzięli udział m.in.: Ambasador Tajwanu w Polsce Jack Chiang, Grzegorz Schetyna poseł na Sejm, Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, przedstawiciele firmy Compal oraz Toshiba.

Maria Okraszewska


OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/560/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 lutego 2014 r.

ogłasza
TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW dla Gminy Kobierzyce.

ikona - WięcjeWypoczynek letni 2014


ZAPRASZA NA OBOZY WYPOCZYNKOWE NAD MORZEM
Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7-17


DODR


logo_dodr

WNIOSKI O DOPŁATY OBSZAROWE 2014

WięcejKraina Inspiracji


PLAKATOgłoszenie


Ogłoszenie numer SGZ-4221-sn-0496/2014/MK
Agencja Nieruchomości Rolnych
OT Wrocław

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity tekst - Dz. U. poz. 1187 z 2012 roku ze zmianami), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. poz. 208 z 2012 roku), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540 z 2012 roku).

OGŁASZA PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przedmiotem przetargu na sprzedaż jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodząca ze zlikwidowanego PGR Wysoka, woj. dolnośląskie.

WięcejSzkoły - Przedszkola


PROCEDURY REKRUTACJI
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI /PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015Paragon fiskalny - przywilej i obowiązek


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju ruszyła kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 r.


Konkurs


WÓJT GMINY KOBIERZYCE

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOBIERZYCE

Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nienadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego zakresu działania Gminy Kobierzyce.

Zadanie publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
a) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce
- wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania – do 10.000 zł
OBWIESZCZENIE


W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
 
Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą Stowarzyszenie ,,Strefa Zdrowia” z siedzibą w Żurawicach przy ulicy Topolowej 4 informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały zebrania członków z dnia 19.02.2014 r.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia.

Likwidator
Jowita WowczakOgólnokrajowy Konkurs


"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" po raz dwunasty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy ogłaszają kolejną edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS, a także na www.krus.gov.pl

Termin zgłaszania gospodarstw do Konkursu upływa z dniem 14 marca 2014 roku. Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy.


DODR - materiał siewny
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

WięcejWizyta strażaków


28 stycznia 2014r. wiceprezes ZG OSP RP w Kobierzycach Wojciech Szwejkowski oraz ratownicy K. Klimas i J. Opiała z jednostki OSP z Pustków Żurawski odwiedzili punkt przedszkolny „ Wesoła Ciuchcia „ we Wrocławiu w celu pokazania samochodu bojowego oraz sprzętu strażackiego. Pięciolatki pod opieką pani M. Waliszewskiej z ogromnym zainteresowaniem oglądały wóz strażacki oraz jego wyposażenie. Najbardziej podobały im się sygnały świetlne i dźwiękowe, a także hełm strażacki i deska ortopedyczna dla poszkodowanych osób, na którą wszystkie dzieci się kładły. Były również pytania do strażaków na temat odbytych akcji ratowniczo - gaśniczych i jak wezwać straż pożarną.


Wmurowano kamień węgielny.


„Z ogromną radością rozpoczynamy inwestycje w Polsce. Ten dzień wyznacza początek długotrwałych relacji pomiędzy nami a społecznością Kobierzyc, Wrocławia i Dolnego Śląska. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wsparcie, jakie otrzymaliśmy z ich strony, dzięki któremu ta inwestycja, warta miliony euro, stała się rzeczywistością” – tymi słowami przywitał gości Tim Collins Dyrektor Operacyjny na Europę firmy Amazon na wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę dwóch centrów logistycznych firmy Amazon.


Gospodarka odpadami


SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy, że od dnia 30 stycznia 2014r. obowiązują nowe wzory deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w przypadku dokonywania zmian danych zawartych w deklaracji bądź złożenia pierwszej deklaracji należy dokonać na aktualnych drukach.

Wzory deklaracjiSpotkanie z Amazonem


21 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce amerykański koncern Amazon zorganizował spotkanie noworoczne dla przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z Dolnego Śląska. W spotkaniu, którego gospodarzem był Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, udział wzięli m.in. Aleksander Marek Skorupa Wojewoda Dolnośląski, Włodzimierz Chlebosz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jacek Ossowski Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego.


Pod dużym wrażeniem


15 stycznia 2014 r. przebywała delegacja deputowanych Kraju Krasnodarskiego w Urzędzie Gminy Kobierzyce z Wicegubernatorem Jewgienij Wasiliewicz Gromyko na czele. Grupa Rosjan była pod dużym wrażeniem Gminy Kobierzyce. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji o gminie przedstawionej przez Wójta Ryszarda Pacholika. W trakcie wizyty delegacja miała okazję zobaczyć również Gminę Kobierzyce oraz Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Biskupicach Podgórnych. Na zakończenie spotkania wicegubernator powiedział – chcemy korzystać z waszych doświadczeń i przenosić je na Kubań.

Agnieszka Jankowska-Jakus
Przygoda w Pucharze Polski


Nie lada gratkę przygotowały dla swoich wiernych kibiców, którzy w dużej ilości przybyli 22 stycznia 2014 roku do hali sportowo- widowiskowej, piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne trenerki Renaty Jastrzębskiej w meczu 1/8 Pucharu Polski zmierzyły się z Vistalem Gdynia- jedną z najlepszych drużyn piłki ręcznej w naszym kraju. Przed meczem odbyła się miła uroczystość. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik wręczył wiązanki kwiatów dwóm zawodniczkom z Gdyni- Małgorzacie Gapskiej i Patrycji Kulwińskiej, które reprezentowały Polskę na ostatnich mistrzostwach świata, gdzie wywalczyliśmy IV miejsce.


Rozstrzygnięcie konkursu


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014

Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WięcejKwalifikacje wojskowe w gminie Kobierzyce


DOTYCZY : OSÓB ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB CZASOWO PONAD 3 MIESIĄCE NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

 • Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  1. wszystkich mężczyzn urodzonych w 1995 roku,
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1990 - 1994 roku, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 1993 -1994,które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety /na wezwanie/ urodzone w latach 1990 - 1994 roku, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji
 • TERMIN - 5 - 7 MARZEC ; 19 MARZEC 2014 r. / dokładny termin i godzinę stawiennictwa podano na osobistym wezwaniu, które wysłano każdemu podlegającemu kwalifikacji /
 • GODZINA – 8.00 - 14.00
 • MIEJSCE - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 pokój 218Dżemowisko


Operacja pn.: „Dżemowisko w Tyńcu Małym - zakup instrumentów muzycznych, prowadzenie warsztatów muzycznych dla mieszkańców terenu LSR, występy, koncerty i wydarzenia muzyczne adresowane do mieszkańców LSR” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie413. Ogłoszenie

o naborze uczestników projektu "Dżemowisko w Tyńcu Małym"
finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Odpady komunalne


Szanowni Państwo,

informujemy, że zawiadomienie z blankietami dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014r. zostaną wysłane do końca stycznia 2014r. Ponadto przypominamy, że wysokość opłat oraz nr rachunku nie ulegają zmianie. Pierwszy termin płatności za miesiąc styczeń jest do 10 lutego 2014r.


Uwaga zmiana harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych dla zabudowy jednorodzinnej !

Inwestycyjny przegląd roku 2013


- Od czego należałoby rozpocząć naszą rozmowę Panie Wójcie?

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce – Z pewnością najważniejsza jest budowa budynku oświatowego w Tyńcu Małym. Ze względu na rozwój gospodarczy w ostatnich latach i związany z tym napływ nowych mieszkańców do Gminy Kobierzyce, potrzebą chwili okazało się powiększenie bazy oświatowej. Dlatego też już w 2011 roku po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęły się prace projektowe, a w drugiej połowie roku 2012 ruszyły roboty budowlane. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Budynek o powierzchni około 7000 m2pomieści dwukondygnacyjną szkołę podstawową, część przedszkolną, sportową z dużą salą gimnastyczną, blok ogólnodostępny zawierający aulę, bibliotekę, 2 świetlice, stołówkę z kuchnią wraz z pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi...Loga

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

NABÓR DO PROJEKTU DLA MIESZKAŃCÓW Gminy Kobierzyce - II edycja - PRZEDŁUŻENIE TERMINU

,,Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem społecznym – II edycja”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion

Zarządzenie

Aneks

Regulamin

Formularz zgłoszenia
Konkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0282.2013

Wójta Gminy Kobierzyce

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze. zm.) w związku z art.11 ust. 2 i 3 i art.5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XXXV/515/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w następujących dziedzinach:

A. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
C. Ochrona i promocja zdrowia
D. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2014r.

WięcejObwieszczenie


w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego

WięcejKomunikat


PODOFICEROWIE REZERWY I PODOFICEROWIE NIEPODLEGAJĄCY OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

posiadający przedstawione poniżej stopnie wojskowe zachowane na podstawie dotychczasowych przepisów, z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaną mianowani na odpowiednio wyższe stopnie wojskowe zgodnie z przedstawionym zestawieniem:

WięcejGospodarka Odpadami


Uwaga zmiana harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych dla zabudowy jednorodzinnej

Od dnia 02.12.2013 r. nastąpiła zmiana częstotliwości wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych) z posesji jednorodzinnych na terenie gm. Kobierzyce i wywóz ten odbywa się raz w tygodniu.

Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych) z pozostałych posesji pozostaje bez zmian tj. z posesji wielorodzinnych odbywa się dwa razy w tygodniu, a z posesji niezamieszkałych (z firm) raz na dwa tygodnie.

Odbiór odpadów surowcowych również odbywa się bez zmian. Harmonogramy wywozu znajdują się na naszej stronie internetowej www.ugk.pl w zakładce: Gospodarka odpadamiOtwarcie świetlicy w Wierzbicach


Loga projektu

Operacja współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dnia 9 listopada 2013 roku obyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Wierzbicach. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec oraz sołtys miejscowości Wierzbice Ryszard Czarny. Następnie ksiądz proboszcz miejscowej parafii dr Andrzej Ćwik poświecił nowy obiekt.


Sztandar OSP w Kobierzycach


W Gminie Kobierzyce obchody Święta Niepodległości miały wyjątkowy charakter i na długo pozostaną w pamięci ich uczestnikom. 11 listopada 2013r. przypadła 95 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się podniosłym wydarzeniem, jakim było przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycach.


OSP
Drugi wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kobierzyce.

W listopadzie 2013r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie Wilczkowskim otrzymała nowy samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego 1429 AF. Zakup wozu strażackiego jest wynikiem realizacji projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim wraz z wyposażeniem do likwidacji i ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”, na który Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Gminą Kobierzyce pozyskała dofinansowanie.


Stypendia przyznano 56 uczniom i studentom


W ramach Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce zostały po raz jedenasty przyznane stypendia. Uroczystość odbyła się 8 listopada 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. Stypendyści wraz z opiekunami i osobami towarzyszącymi wypełnili po brzegi salę widowiskową.

Przypomnijmy, iż celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce, objęcie ich opieką, a także wspieranie ich rozwoju.


PODSUMOWANIE KONSULTACJI


PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem konsultacji społecznych "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego", chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu zintegrowanego podejścia do nowo projektowanej Polityki Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w związku z uruchomieniem nowego instrumentu finansowego, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).Gospodarka Odpadami


Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w dniach 18.XI.2013r. – 22.XI.2013r. ostatni raz w tym roku będą odbierane odpady zielone.

Kolejne odbiory odpadów zielonych przewidziane są w okresie 1.IV.2014r. – 30.XI.2014r.

Ponadto przypominamy, że odpady zielone zebrane w okresie 1.XII.2013r. – 31.III.2014r. można we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pełczycach przy ul. Czystej.


Kolejne komputery dla mieszkańców- II edycja projektu


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Gmina Kobierzyce pozyskała po raz drugi dotację na realizację projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu pn. ”Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja". Tym razem dostęp do Internetu wraz z instalacją komputera otrzyma 40 mieszkańców gminy, którzy zostaną wyłonieni w publicznym naborze.


Gmina Kobierzyce na II miejscu w rankingu


Miło jest nam poinformować, że w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST Gmina Kobierzyce zajęła drugie miejsce w kategorii gmin wiejskich. Prezentacja wyników rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce odbyło się dnia 4 listopada 2013 roku w Warszawie.


Inwestycje drogowe w toku


Ważną część inwestycji stanowią w Gminie Kobierzyce budowy dróg i chodników.

- Co zmieniło się w przeciągu ostatniego miesiąca?


KPR Kobierzyce – SMS ZPRP Płock 29-21


6 punktów w pięciu kolejkach ligowych zdobyły zawodniczki Klubu Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce w swoim debiutanckim sezonie na zapleczu ekstraklasy piłki ręcznej kobiet. Pierwszy sezon w I lidze budził obawy trenerów i działaczy KPR-u, ale jak dotąd nie taki diabeł straszny…


Koncert znakomitych muzyków


Wielki finał IX. edycji Koncertów Ziemi Wrocławskiej odbył się w niedzielę 13 października 2013r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.


Place zabaw dofinansowane z Unii Europejskiej
W latach 2012-2013 Gmina Kobierzyce pozyskała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację dwóch „Małych Projektów”.


Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca


Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji.


Potentat internetowy w Bielanach Wrocławskich


7 października 2013 roku w Warszawie oficjalnie ogłoszono wejście firmy Amazon na rynek Polski. W tym dniu została zorganizowana konferencja prasowa przez Ministerstwo Gospodarki z udziałem Wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz przedstawicieli firmy Amazon. Amerykański koncern Amazon jest światowym potentatem handlu internetowego i planuje otworzyć w Polsce trzy wielkie centra logistyczne. Dwa z nich mają powstać w Gminie Kobierzyce, w Bielanach Wrocławskich, a jedno w okolicach Poznania. W sumie zatrudnienie znajdzie w nich około 6 tysięcy stałych pracowników (po dwa tysiące w każdym), a sezonowo nawet dodatkowe 9 tysięcy (po trzy tysiące w każdym z centrów). Każdy z oddziałów firmy będzie miał około 100 tys. mkw. powierzchni. Otwarcie pierwszego budynku firmy Amazon w Bielanach Wrocławskich planowane jest już w przyszłym roku. Firma będzie obsługiwać z Polski znaczną część zachodniej Europy.

Agnieszka Jankowska-JakusOferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie Gminy Kobierzyce.

WięcejPrzegląd inwestycyjny


Najważniejszą z wielu inwestycji realizowanych obecnie w Gminie Kobierzyce jest z pewnością budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tyńcu Małym.Konkurs


WÓJT GMINY KOBIERZYCE

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOBIERZYCE

Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

1. Stworzenie warunków organizacyjnych udziału w rozgrywkach piłki nożnej zespołu oldbojów w terminie październik - listopad 2013
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań – do 2.000 zł

2. Stworzenie warunków organizacyjnych udziału w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej w okresie październik - grudzień 2013
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań – do 50.000 zł

WięcejDOŻYNKI


Plakat z podziękowaniami
Szanowni Państwo,


informujemy, iż aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajdą Państwo na stronie internetowej firmy "Veolia" pod wskazanym niżej linkiem.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VEOLIAHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z podziałem na trasy


Uwaga - Biuro Obsługi Klienta Veolia

 


Uwaga - Biuro Obsługi Klienta Veolia Uwzględniając problemy wynikające z wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami i wynikającej z nich potrzeby zwiększenia dostępności dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych kontaktu z firmą Veolia Usługi dla Środowiska SA, podajemy dane kontaktowe z Biurem Obsługi Klienta Veolia. w godz. 8.00 - 15.00:Jednocześnie informujemy, że we wtorki i czwartki w godz. 9.00 - 15.00 Biuro Obsługi Klienta Veolia czynne jest także w Urzędzie Gminy Kobierzyce z/s al. Pałacowa 1 w Kobierzycach i pod numerem telefonu: 71/369-81-72.

 

Anita Gorzel
Veolia Environmental Services Polska
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Veolia Usługi dla Środowiska SA
Oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice
tel. +48 (0)77 4661514
fax +48 (0) 774665336
mob. +48 (0) 606 154 571


anita.gorzel@veolia-es.pl
www.veolia-es.pl
Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

"Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej..."

Konsultacje społeczne ZIT


W dniu 5 września br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyły się konsultacje społeczne „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego". Konsultacje miały na celu zebranie uwag do ww. programu działań. W spotkaniu wzięli udział z-ca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć, Sekretarz Gminy Maria Wilk, Przewodniczący Rady Czesław Czerwiec, a także pracownicy Urzędu.


Z wizytą na Dniach Kobeřic


Tradycyjnie, jak co roku, przedstawiciele naszej gminy wzięli udział w Dniach Kobeřic. W tym roku odbyły się one w dniu 7 września w partnerskiej miejscowości Kobeřice. W skład delegacji kobierzyckiej weszli m.in. przedstawiciele Gminy Kobierzyce z Wójtem Ryszardem Pacholikiem na czele, radni oraz gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad Ślęzą. Delegacja została przyjęta na początku w tamtejszym Urzędzie, następnie oglądała wyremontowaną salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kobeřicach.


Dożynki w Gminie Kobierzyce 2013


„Święto plonów jest dla Gminy Kobierzyce najważniejszym świętem w roku. Daje możliwość podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi, którzy codziennie ciężko pracują na swojej ziemi, aby można było zebrać z niej plon. Rolnicy, bo o nich tu mówię, wkładają wiele wysiłku, poświęcają ogrom czasu, aby żniwa doszły do skutku, a co za tym idzie, aby na naszych stołach był chleb. Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga w dzisiejszych czasach wiedzy nie tylko z zakresu rolnictwa, ale również umiejętności zarządzania gospodarstwem tak, jak przedsiębiorstwem. Dlatego praca rolnika jest coraz trudniejsza i zasługuje na coraz większy podziw i szacunek.” - tak Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce przemawiał w trakcie obchodów Dożynek 2013 w niedzielę 1 września.


Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

"Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej..."

KPR


Przygotowania do ligi Do pierwszego sezonu na zapleczu ekstraklasy przygotowują się piłkarki Klubu Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce. Wraz z nimi trenować zaczynają także zespoły juniorek i młodziczek. Debiutancki sezon seniorek w 1 lidze wymaga od sztabu trenerskiego i klubowych działaczy wzmożonych przygotowań. -„Treningi rozpoczynamy 12 sierpnia.


Stażystki z Hiszpanii w Gminie Kobierzyce


Carmen oraz Cristina pochodzą z Hiszpanii. Przyjechały do Polski w ramach programu Leonardo da Vinci, podczas którego odbywają 5 tygodniowe praktyki w Kobierzycach w zawodzie sprzedawcy oraz kosmetyczki.


Odnowa Dolnośląskiej Wsi


Wizyta studyjna w ramach „Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w Szczepankowicach.

W dniu 20 lipca 2013r. wieś Szczepankowice gościła kolejny raz (poprzednia wizyta odbyła się w maju 2012r. i byli to mieszkańcy województwa podkarpackiego) grupę 45 przedstawicieli grup odnowy wsi z terenu całego województwa wraz z wojewódzkim koordynatorem programu Panią Anną Malinowską.Polonia Jaszowice ma 25 lat !


Z tej okazji jaszowiccy działacze z prezesem Eugeniuszem Szywałą na czele przygotowali bardzo miłą uroczystość, podczas której oprócz wielu podziękowań, wyróżnień i uprzejmości był czas na wspomnienia, żarty i rozmowy o sporcie w jego różnych aspektach.


Kolejna edycja MotoClasic


W dniach 16-18 sierpnia 2013r. na terenie Zamku Topacz położonym w miejscowości Ślęza odbyła się wyjątkowa, międzynarodowa impreza motoryzacyjna MotoClassic Wrocław 2013.


Oferta


Organizacja imprez kulturalnych i działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce

Więcej


Upowszechnianie regionalnych tradycji oraz promowanie zwyczajów lokalnej społeczności

WięcejObwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

"Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej..."
Rządowy program pomocy


Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna"

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Europejski Fundusz Rolny


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłaszają rozpoczęcie naboru do XIV edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” organizowanego w ramach krajowego konkursu „Sposób na Sukces”. Konkurs ten jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego.


BEZPIECZNE GOSPODARSTWO - bezpieczna rodzina


Okres żniw to okres intensywnych prac polowych a dla naszych pociech czas wakacji letnich. Jest to jednocześnie okres najczęstszych wypadków w gospodarstwie rolnym.OBWIESZCZENIE 

 WÓJTA GMINY KOBIERZYCE 

 

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania w  Gminie Kobierzyce


 - Obwieszczenie
Koniec projektu


Loga

Zakończenie projektu pn. ”Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce”.

Gmina Kobierzyce wraz ze szkołami podstawowymi w Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim, Tyńcu Małym, Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich zakończyła z końcem czerwca 2013r. realizację projektu pn. „Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w 2011r. z Województwem Dolnośląskim Gmina Kobierzyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 303 722 zł. z czego 85 % z Unii Europejskiej ( kwota 258 163 zł.), a 15% z budżetu państwa (kwota 45 559 zł.). Po stronie gminy było podjęcie działań związanych z promocją projektu i jego realizacją zgodnie z przepisami prawa m.in. z wytycznymi POKL czy ustawą Prawo Zamówień Publicznych.


Konkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0129.2013
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.594.) w związku z art.11 ust. 2 i 3 i art.5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XXIV/296/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w dziedzinie:

A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2013r.
B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowegoOferta


Oferta realizacji zadania publicznego - warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce.

WięcejBioróżnorodność w rolnictwie


Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.
Newsletter


Rusza usługa "Newsletter Urzędu Gminy Kobierzyce"

Czasem wielokrotne odwiedzanie, przez Państwa, tych samych stron internetowych Urzędu Gminy Kobierzyce spowodowane jest oczekiwaniem na pojawienie się konkretnych publikacji lub publikacji o określonej tematyce. Gdy większość z takich prób jest przedwczesna (oczekiwane treści jeszcze nie są dostępne) to ich dalsze wielokrotne podejmowanie może być czasochłonne i irytujące.

Efektywniejszym sposobem postępowania, w takich sytuacjach, może okazać się skorzystanie z usługi newsletter - otrzymamy informację o wyczekiwanej publikacji dopiero gdy stanie się ona dostępna.
Oferta


Organizacja udziału w rozgrywkach klasy A zespołu Orzeł Pustków Wilczkowskim...
Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

"Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej od działki nr 20/2 AM-9 obręb Ołtaszyn do ul. S.Frankowskiego"

ikona pdf - więcejObwieszczenie


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

"dotyczy pozwolenia na budowę autostrady A-8, Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - Część I"

ikona pdf - więcejObwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

"Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej od działki nr 20/2 AM-9 obręb Ołtaszyn do ul. S.Frankowskiego"

ikona pdf - więcejOferty


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP.

Kobierzyce


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Oferta - Wymiana doświadczeń i poprawienie wzajemnej współpracy OSP.

Pustków WilczkowskiOSP


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycach
ogłasza nabór kandydatów na

STRAŻAKA OCHOTNIKA.

Kandydaci – kobiety i mężczyźni z miejscowości Kobierzyce w wieku od 17-stu lat

są mile widziani w naszych szeregach OSP.

Zgłoszenia przyjmujemy pisemnie na adres:

Ochotnicza Straż Pożarna
Ul. Robotnicza 10
55-040 Kobierzyce

lub

kontakt telefoniczny na numer: 505-933-309 oraz 665-965-070.

Z poważaniem
Wiceprezes- Naczelnik Prezes OSPPraca


ZARZĄDZENIE Nr REKiS.0050.1.0081.2013
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim

WięcejOferta


Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.

WięcejWyniki konkursu


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0078.2013

Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej i upowszechniania kultury

§ 2

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z wysokością udzielonych dotacji:

WięcejObwieszczenie


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA


zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 13.02.2013 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Wrocław, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą " Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej ..."

- WięcejKonkurs


ZARZĄDZENIE
REKiS NR 0050.1.0054.2013
Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 21 marca 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) w związku z art.11 ust. 2 i 3 i art.5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XXIV/296/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w dziedzinie:


A. edukacyjna opieka wychowawcza

B. upowszechnianie kultury


WięcejOGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/349/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 marca 2013 r.

ogłasza

TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW dla Gminy Kobierzyce.

Nowy rachunek


Nowy rachunek bankowy do uiszczania opłaty skarbowej

29 9575 0004 0130 5055 5555 5555Informacja !!!


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Wrocławskim

w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
DODR


Logo dodr

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanyEwidencja Ludności


Urząd gminy Kobierzyce uprzejmie informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 14 grudnia 2012r. /poz1407/ została opublikowana ustawa z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.


Znowelizowana ustawa przewiduje między innymi:


 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni
 • możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu
 • możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika /pełnomocnictwo w formie zgodnej z przepisami Kpa/
 • zniesienie obowiązku meldunkowego obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli konferencji Szwajcarskiej na pobyt czasowy do 3-ch miesięcy
 • wydłużenie okresów wyjazdu zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3-ch do 6 miesięcy


Wiesława Suchecka
Inspektor ds. ewidencji ludnośc
Konkurs


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0008.2013

Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 21 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: edukacyjnej opieki wychowawczej, upowszechniania kultury, profilaktyki uzależnień, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
ARiMR


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie przesyłać decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich.

Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 243) przewiduje odstąpienie przez ARiMR od doręczenia decyzji. Od roku 2012, ARiMR nie będzie wysyłał decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek wyjaśnień, chyba że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji. Jeżeli rolnik będzie chciał taką decyzję otrzymać powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego Agencji.

Przyjęto, że dniem doręczenia decyzji będzie dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika. Jednocześnie w tytule przelewu podany będzie numer decyzji oraz informacja, że decyzja nie zostanie faktycznie rolnikowi doręczona


WAŻNY KOMUNIKAT


Indywidualne konta podatkowe


w związku ze zmianą systemu księgowego w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, badaniem ich zgodności z ewidencją gruntów prowadzoną przez wydział katastralny Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz danymi z ewidencji ludności , bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na otrzymywane decyzje podatkowe i zgłoszenie - w terminie 14 dni od ich otrzymania - ewentualnych nieprawidłowości . Korekty należy złożyć w formie pisemnej na druku INFORMACJI PODATKOWEJ - dostępnej: na stronie WWW.ugk.pl -> BIP -> podatki i opłaty lokalne -> podatki na 2013 -> wzory formularzy -> Informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz w Urzędzie Gminy Kobierzyce pok. 13 i 14.

METANOL


Plakat metanol
Obwieszczenie


WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

budowanie fragmentu ul. Koreańskiej oraz włączenie jej do istniejącej obwodnicy Tyńca Małego
Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu


Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców przy wysyłaniu deklaracji przez Internet (VAT i PCC-3)

Od 1 października 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło możliwość składania deklaracji przez Internet bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego o kolejne cztery formularze z zakresu podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych.

- VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
– za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r. – w przypadku osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT,

- PCC-3 (bez załącznika 3a) – dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011 r.

Więcej informacji na stronie:

www.e-deklaracje.gov.pl oraz www.pus.wroclaw.pl  ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

w sprawie terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.


Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych


Obwieszczenie


Obwieszczenie

Wojewody Dolnośląskiego

o wydaniu w dniu 26.11.2012 trzech decyzji administracyjnych kończących wznowienie z wniosku Moniki Haładaj oraz Zuzanny Haładaj
Obwieszczenie


Wojewody Dolnośląskiego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:

"Włączenie ulicy Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35"

- WięcejDSDiK


Dotyczy budowy drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie.

WięcejUrząd Pracy

CEIDG


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo GospodarkiObwieszczenie


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dotyczy: likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_29 w relacji: WS_Wrocław - WD_Sobótka

WięcejObwieszczenie


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dotyczy: pozwolenia na budowę autostrady A-8, Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Więcej 1

Więcej 2Zarządzenie


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0080.2012

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: profilaktyki uzależnień.

WięcejSieć szkieletowa


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn: "Likwidacja wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_29 w relacji: WS_Wrocław - WD Sobótka

- WięcejObwieszczenie

Konkurs


WÓJT GMINY KOBIERZYCE


działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536)


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOBIERZYCE


Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536), osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego zakresu działania Gminy Kobierzyce.


Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:

 • A. kultura- ochrona i konserwacja zabytków
 • B. upowszechnianie kultury
 • C. ratownictwo i ochrona ludności
 • D. edukacyjna opieka wychowawcza
 • E. profilaktyka uzależnień
 • F. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2012r.


WięcejObwieszczenie

Gminny Punkt Profilaktyki


Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Kobierzycach Punkt mieści się przy ul. Witosa 15, I piętro w Kobierzycach i powstał z myślą o osobach, które mają problem z m.in. z alkoholem, narkotykami, przemocą w rodzinie oraz dla ich rodzin. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach. Informacji udziela Inspektor d\s Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Bożena Noga tel: 713698018 lub 713698000 wew.18, e-mail: info@gopskobierzyce.pl

WięcejGminny Punkt Konsultacyjny


Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach, ul. W. Witosa 15

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Podstawa prawna: Art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z dnia 7 stycznia 2011 r., nr 5, poz. 13).

Więcej informacjiOBWIESZCZENIE


WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

że na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV + 110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice - etap II.

- WięcejOBWIESZCZENIE


O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWE

Starosta Powiatu Wrocławskiego, decyzją Nr 236/2011 z dnia 9 maj 2011r. zezwolił Wójtowi Gminy Kobierzyce, w imieniu którego działa pełnomocnik pan Marek Murmyło - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FTM" Tomasz Murmyło, na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Szczepankowie"

- WIĘCJEOBWIESZCZENIE


WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

że na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV + 110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice - etap I.

- WIĘCEJPUP


Powiat/Oferta PUP w zakresie staży dla osób niepełnosprawnych

Szansa dla pracodawców i osób niepełnosprawnych

Z myślą o zwiększeniu szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400+ 110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice

- więcejObwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego


OBWIESZCZENIE ....

... o wszczęciu ... postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla zadania: "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400+110kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice"...
Obwieszczenie


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych

- WięcejINFORMACJA WKU


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 25 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późniejszymi zmianami), w związku z punktem 78 załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 10 listopada 2010 r., złożony przez spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, działającą za pośrednictwem pełnomocnika Pawła Wróblewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektroenergetycznej 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice - Wrocław, przewidzianej do realizacji na terenie gminy Kobierzyce, na działce nr 275/1, obręb Domasław.

- Więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wszczęciu na wniosek Gminy Kobierzyce, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi
 w okresie zimowym
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Kobierzyce informuje o:

1) przystąpieniu do opracowania projektów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Kobierzyce wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko w/w opracowań;

2) możliwości zapoznania się z dokumentami projektów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Kobierzyce wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko w/w opracowań na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach www.ugk.pl w zakładce Aktualności lub w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1, w pok. Nr 11, w godzinach pracy Urzędu;

3) możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 1 września 2010 r. do dnia 21 września 2010 r. Uwagi i wnioski można składać:
- w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce lub przesyłać pocztą na w/w adres,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 11 (w godzinach pracy Urzędu),
- e-mailem na adres: enawrocka@ugk.pl. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Kobierzyce.

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

PROGNOZA
OBWIESZCZENIE


WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zawiadamiam

o wszczęciu, przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2009 r. (nr I-D-48/09)...

WIĘCEJOBWIESZCZENIE


WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zawiadamiam

Że na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2010, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektroenergetycznej 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław, trasa zlokalizowana na terenie gminy Kobierzyce...

WIĘCEJOGŁOSZENIE


 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Rozbudowa drogi krajowej nr 8.

- WięcejOBWIESZCZENIEWOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Że na wniosek spółki Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.

- WięcejOBWIESZCZENIE


Zawiadamiam Że na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, zostało częste postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektromagnetycznej 400kV + 2 x 110kV Pasikurowice – Wrocław, trasa zlokalizowana na terenie gminy Kobierzyce.

WięcejOBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

"BUDOWA OBWODNICY TYŃCA MAŁEGO I MAŁUSZOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OD KM 77+000..."


WIĘCEJ:
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do 85+000.

Etap I - obwodnica Tyńca od km 79+850 DK35 do km 85+000 DK35.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE OGRANICZEŃ W UZYWANIU MATERIAŁÓW I WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH.

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Domasław, gmina Kobierzyce”

OBWIESZCZENIE


STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Podwale 28, 55-040 Wrocław.

SP.GN.7120.2-14888/09 Wrocław, dnia 11 września 2009 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.):

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26 sierpnia 2009 r. na wniosek inwestora – Gminy Kobierzyce, w imieniu którego działa pełnomocnik Robert Grodecki – RDK PROJEKT ROBERT GRODECKI, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Domasław Gmina Kobierzyce”...
OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego na wniosek z dnia 23 kwietnia 2009 r., złożony w dniu 30 kwietnia 2009 r. przez spółkę PSE OPERATOR S.A. z siedzibą w Warszawie

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
„Budowa linii elektroenergetycznej”

Jedno okienko


W związku z nowelizacją przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w dniu 31 marca br., pragniemy przedstawić kilka informacji dotyczących tzw. „JEDNEGO OKIENKA”.UWAGA - DOKUMENTY ZASTRZEŻONE


Urząd Gminy w Kobierzycach informuje, że został uruchomiony i działa ogólnopolski System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (System DZ).

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).
System działa w trybie on-line a informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie, korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników

W razie utraty dokumentu należy:

1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Informacja trafi do banków i firm, które identyfikują obsługiwane osoby na podstawie dokumentów tożsamości i uczestniczą w Systemie. Mamy dwie możliwości:
a) Można zastrzec dokumenty w placówce swojego Banku.
b) Jeżeli nie posiada się rachunku bankowego, należy udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich osób (aktualna lista na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl).

2. Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży).

3. Wyrobić nowy dokument.

Kampania informacyjna jest prowadzona we współpracy z Policją, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy aktywnej współpracy ze strony samorządów miast i gmin a także uczelni.GOPS

Opłata skarbowa


Numeru konta dla opłaty skarbowej:

81 95750004 0000 0130 2000 0010
SKARBY ZIEMI KOBIERZYCKIEJ
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
Oraz Bogusław Gediga Kierownik Zespołu Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu
zapraszają na wystawę
"Skarby Ziemi Kobierzyckiej"
poświęconej badaniom archeologicznym w Domasławiu. Wystawa prezentowana jest w Sali Błękitnej
Urzędu Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
w godzinach pracy Urzędu,
w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 071/36-98-130.
WSTĘP WOLNY.SYSTEM OSTRZEGANIA LUDNOŚCI W GMINIE KOBIERZYCE


W naszej gminie zgodnie z wymogami ustawowymi m.in. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, klęsce żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym działają dwa systemy powiadamiania ludności.Sygnały alarmowe


TELEFON ALARMOWY( KRYZYSOWY) GMINY


UWAGA!  
TELEFON  ALARMOWY( KRYZYSOWY) GMINY

Od  1 października   2007  roku  zostanie   wprowadzony  w   Urzędzie Gminie telefoniczny całodobowy  dyżur na  potrzeby  Gminnego Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego.
Dyżur  będą  pełnić  pracownicy  urzędu  pod  
nr  tel. komórkowego 0607  727  748
Można  zgłaszać:
- Sprawy ( prośby  o interwencje)  nie  cierpiące  zwłoki;
- Zagrożenia ( klęski  żywiołowe) wynikające   z  działań  sił  natury np. ulewę, śnieżycę, mrozy, huragan.  Np.  zalania, uszkodzenia budynku, połamane drzewa , zatarasowane  drogi, gwałtowny wzrost  wody  w  Ślęzie, strumykach, rowach  i  inne.
- Zagrożenia  ekologiczne  np.  wypadek  pojazdu przewożącego  materiały niebezpieczne, paliwo, martwe  zwierzęta, ptaki  i  inne.  
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce.


"Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce prosimy przekazywać: - telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 369-81-19, - pisemnie na adres Urzędu Gminy, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, - pocztą elektroniczną e-mail: info@ugk.pl"

21.04.2006 -->« powrót | do góry •