Aktualności

 

SYSTEM OSTRZEGANIA LUDNOŚCI W GMINIE KOBIERZYCE
W naszej gminie zgodnie z wymogami ustawowymi m.in. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, klęsce żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym działają dwa systemy powiadamiania ludności.

Pierwszy to zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności ARTsao2 oparty na elektronicznych i mechanicznych syrenach.

Drugi to system telefonicznego powiadamiania alarmowego ART. Stpa300. Istotą pierwszego jest centralne włączanie syren. w ściśle określonym czasie. Można włączyć - wszystkie jednocześnie, grupę 2-3 lub jedną syrenę. Odbywa się to ze stanowiska inspektora ds. wojskowych , OC i zarządzania kryzysowego (Gminne Centrum zarządzania Kryzysowego). Wykorzystuje się w tym celu sterownik z oprogramowaniem zamontowanym do komputera. Do którego wpisane są obowiązujące sygnały alarmowe np. alarm powietrzny, o skażeniu i inne ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.10 2006r.) Można je generować sygnałem dźwiękowym lub głosem. Syreny włącza się uruchomiając odpowiedni sygnał w ramach alarmu próbnego (treningu 1- 3 razy w roku) ogłaszanego przez wojewodę lub w zależności od zagrożenia na polecenie wójta.

Zaletą systemu jest m.in.:


• szybkie powiadomienie mieszkańców o zagrożeniu;
• zdalne sterowanie sygnałami, komunikatami;
• archiwizowanie wszystkich sygnałów i komunikatów oraz danych o sprawności syren;
• możliwość drukowania wyników wszelkich działań, co stanowi dokumentację z procedury przekazywania sygnału;
• zdalne sprawdzenie sprawności syren przez wykonanie cichego testu syreny;
• uzyskiwanie informacji o niesprawności syreny, braku zasilania, włamania do stacji obiektowej i innych;
• podtrzymywania sprawności do użycia syreny przez 48 godzin i gotowości alarmowania do 2 godzin

Aktualnie system ARTsao2 tworzą:


• stacja bazowa, antena, sterownik z komputerem – urząd gminy;
• syreny elektroniczne ze stacją obiektową (sterowania syreną)oraz anteną w Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich, Domasławie; Krzyżowicach, Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim;
• syreny mechaniczne ze stacją obiektową oraz anteną w Tyńcu Małym i Tyńcu nad Ślężą.

Planuje się uruchomić syreny w kolejnych wsiach tak, aby obejmowały zasadniczą część gminy. I tak w roku 2009/2010 w Ślęzie, Wysokiej, Bielanach Wrocławskich cz.II, Małuszowie, Cieszycach.

 

Natomiast system telefonicznego powiadamiania alarmowego ART. Stpa 300 przeznaczony jest głównie jako narzędzie pomocnicze do powiadamiania grupy osób o zagrożeniach lub przekazywaniu sygnałów.W sytuacjach nagłych np. zagrożeń lub katastrof system pozwala na szybkie powiadomienie dużej ilości osób. Komunikaty mogą być podawane dwiema drogami pierwszą jest przekazywanie głosowej - wcześniej nagranej treści komunikatu fonicznego, druga jest przesyłanie komunikatów testowych SMS ( u nas nie stosowany). Każda przeprowadzona procedura powiadamiania jest przez system archiwizowana. Wysyłanie alarmu, jego przyjęcie lub brak odpowiedzi jest zapisany w systemie. Wszelkie działania i jego wyniki są drukowane, stając się tym samym dokumentacją w formie wydruku z przeprowadzonego alarmowania.


System składa się z:
• sterownika ART. spa 300 wraz z oprogramowaniem systemowym podłączonym do komputera
• radiotelefonu Motorola CM160 VHF z mikrofonem
• zasilacza sieciowego BF15 z wbudowanym akumulatorem żelowym 12 V / 17Ah
• anteny bazowej KAD 155/160/170
• odbiorcy – wyposażone osoby w telefony przewodowe lub komórkowe

Odbiorcy
stanowią osoby, które powinny zostać powiadomione o zagrożeniu. W gminie utworzono jako odbiorców grupy (można założyć 10grup) : osób funkcyjnych:
• grupę sołtysów,
• grupę pracowników urzędu gminy,
• grupę OSP i policji,
• grupę służb komunalnych i zabezpieczających


System ostrzegania umożliwia jednym kliknięciem myszki na ekranie komputera przekazanie nagranego komunikatu dużej ilości osób w stosunkowo krótkim czasie.


Przewiduje się nagrywanie komunikatów 30 sek. - 5 minutowych np Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie Gminy Kobierzyce dzisiaj 25.05. 2008 roku w godzinach popołudniowych mogą wystąpić gwałtowne ulewy połączone z wiatrem powyżej 50km / godz. w kierunku południowym.


Otrzymujący sygnał powinien powiadomić odpowiednie osoby zgodnie z przydzielonymi zdaniami, a sołtysi powiadamiają mieszkańców wsi.


Duża zaletą systemu jest analizowanie na bieżąco, kto i kiedy odebrał komunikat, a następnie tworzenie listy powiadomionych. Nie zawiadomionych można informować poprzez system do skutku. 

 

W dalszych latach planuje się wykorzystać w pełni możliwości systemu poprzezwysyłanie komunikatów, sygnałów tekstowych SMS z urzędu gminy bądź dowolnego miejsca gminy.

 

 

  Maciej Bosiacki


 « powrót | do góry •