Aktualności

 

Wizyta studyjna w ramach
„Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w Chrzanowie .

W dniu 8 lipca 2014 r. wieś Chrzanów gościła grupę 45 przedstawicieli grup odnowy wsi z terenu województwa dolnośląskiego wraz z wojewódzkim koordynatorem programu Anną Malinowską. Prezes Stowarzyszenia i zarazem Lider Grupy Odnowy Wsi Anna Golis przedstawiła prezentację, na temat działań jakie podejmują mieszkańcy wsi na rzecz swojej społeczności. Omówiła projekty realizowane przez stowarzyszenie na przestrzeni ostatniego roku oraz wspomniała o planach rozwoju wsi chrzanów jako „wioski tematycznej”. Członkowie stowarzyszenia „Chrzanowy ogród” przygotowali dla gości poczęstunek i przeprowadzili trzy rodzaje warsztatów (sportowe, kulinarne i artystyczne) i na koniec najbardziej aktywnym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Chrzanów został wytypowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako miejsce warte odwiedzenia w ramach już kolejnej wizyty studyjnej w Gminie Kobierzyce.

Monika Penczak

« powrót | do góry •