Aktualności

 

Zapewnienie dostępu do internetu


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Gmina Kobierzyce –Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu.

W maju tego roku - 40 Beneficjentów - mieszkańców Gminy Kobierzyce otrzymało zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja”. Zgodnie z zapisami umowy nr POIG.08.03.00-02-035/13-00 z dnia 16 grudnia 2013 r., zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, dofinansowanie z Unii Europejskiej zapewniono w ciągu 2 lat realizacji projektu tj. od października 2013 r. do października 2015 r. Po tej dacie projekt będzie finansować w 100% Gmina Kobierzyce przez okres 5 lat tj. od listopada 2015 r. do października 2020 r. i tym samym będzie opłacać uczestnikom projektu dostawę usług internetowych oraz naprawę sprzętu komputerowego.

Wartość projektu zgodnie z umową to kwota 291 650,00 zł. w tym 100% współfinansowane jest ze środków zewnętrznych: 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% z budżetu państwa.

W ramach projektu zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu otrzymało 40 wybranych w procesie rekrutacji gospodarstw domowych. Dzięki temu projektem zostały objęte rodziny najbiedniejsze, a także osoby defaworyzowane i wykluczone, w związku z brakiem dostępu do Internetu, z wielu dziedzin życia - z obiegu informacji oraz możliwości nabywania wiedzy i kontaktów z ludźmi. W dniu 27 maja na terenie kobierzyckiego gimnazjum odbyło się szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Po ukończeniu kursu Wójt Gminy Kobierzyce wręczył certyfikaty wszystkim przeszkolonym uczestnikom projektu.Wśród nich znajduje się wiele dzieci w wieku szkolnym co pokazuje, że w czasach, gdy w szkolnictwie obserwuje się tendencje do większej informatyzacji szkół, posiadanie komputera z dostępem do Internetu jest niezbędne w procesie edukacji. Realizacja projektu wpływa pozytywnie także na integrację cyfrową osób starszych mieszkających na terenie gminy. Zapewnia dostęp do wiedzy oraz informacji, a także umożliwia komunikację drogą elektroniczną przyczyniając się do zwiększonej aktywności, rozwoju zainteresowań, oraz możliwości uczestniczenia w kulturze i życiu społecznym. Mamy nadzieję, że realizacja projektu w Gminie Kobierzyce pomaga wszystkim uczestnikom w codziennym życiu, przeciwdziałając wykluczeniu nie tylko cyfrowemu, ale i społecznemu.

Anna Dudarska
« powrót | do góry •