Aktualności

 

10 lat w Unii Europejskiej.

W dniu 8 maja br. odbyła się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach uroczysta XL Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Wyjątkowy charakter zawdzięczała obchodom 10-lecia przyłączenia się Polski do państw współtworzących Unię Europejską. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce Czesława Czerwca głos zabrał dyrektor GCKiS, który przypomniał historię Wspólnoty Państw Europejskich. Następnie z-ca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć przedstawił jak zmieniła się Gmina Kobierzyce w ciągu minionych 10 lat, jakie zadania udało się zrealizować, a także próbował odpowiedzieć na pytanie, czy gmina prezentowałaby się tak samo, gdyby Polska nie przyłączyła się do Unii Europejskiej. Na zakończenie części poświęconej Wspólnocie Państw Europejskich uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach zaśpiewali oficjalny hymn Unii Europejskiej, którego melodię stanowi fragment  IX symfonii Ludwika van Beethovena, a słowa poemat Fryderyka Schillera „Oda do radości”.

Po części poświęconej obchodom 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej radni kontynuowali obrady podejmując szereg uchwał istotny dla funkcjonowania Gminy Kobierzyce. Wszystkie uchwały znajdują się na stronie internetowej www.ugk.pl w zakładce BIP.

 

Maria Okraszewska« powrót | do góry •