Aktualności

 

Zapewnienie dostępu do internetu
Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.Na podstawie Zarządzenia Nr RŚZiZP.0050.1.0273.2013 z dnia 02.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja”

Wójt Gminy Kobierzyce podaje do publicznej wiadomości Listę Rezerwową osób, które złożyły Formularze Zgłoszenia do projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja.

Lista rezerwowaNa podstawie Zarządzenia Nr RŚZiZP.0050.1.0273.2013 z dnia 02.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja”

Gmina Kobierzyce podaje do publicznej wiadomości LISTĘ BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie ,,Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja”.

LISTA OSTATECZNA« powrót | do góry •