Aktualności

 

Zapewnienie dostępu do internetu
Logo projektu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Na podstawie Zarządzenia Nr RŚZiZP.0050.1.0273.2013 z dnia 02.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja” Gmina Kobierzyce podaje do publicznej wiadomości LISTĘ RANKINGOWĄ O kolejności umieszczenia Zgłoszenia na Liście Rankingowej decydowała liczba uzyskanych punktów i wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Do udziału w projekcie ostatecznie zakwalifikują się osoby z listy od numery 1 do 40.

Zastrzeżenia od miejsca na Liście Rankingowej można wnosić pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce lub przesłać poczta na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55­-40 Kobierzyce (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 25 kwietnia 2014r.

Lista rankingowaNa podstawie Zarządzenia Nr RŚZiZP.0050.1.0273.2013 z dnia 02.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – II edycja” Gmina Kobierzyce podaje do publicznej wiadomości LISTĘ ODRZUCONYCH ZGŁOSZEŃ złożonych do w/w projektu.

Decyzja o odrzuceniu Zgłoszenia jest ostateczna i nie można od niej wnosić odwołań.

LISTA ODRZUCONYCH ZGŁOSZEŃ« powrót | do góry •